Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka

Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka

Visoka delegacija Vlade Kantona Sarajevo, Ambasade Švedske u BiH i UNDP-a posjetila je u petak 20. decembra 2019. godine Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu povodom uspješne realizacije projekta „Napredno istraživanje zagađenosti zraka“. Delegaciju su činili: u ime Vlade KS gosp. Edin Forto, premijer, gosp. Damir Filipović, ministar, i gosp. Mustafa Čopelj, savjetnik premijera, u ime Ambasade Švedske njena ekselencija Johanna Stromquist, ambasadorica, i gđa Aiša Bijedić, službenica Ambasade, u ime UNDP-a gosp. Elvis Hadžikadić, projektni menadžer. U ime Fakulteta delegaciju su primili prof. dr. Izet Bijelonja, dekan, prof. dr. Muris Torlak, prodekan za naučnoistraživački rad, i prof. dr. Adnan Mašić, voditelj projekta.
U okviru projekta Fakultetu je isporučena sljedeća oprema: SMPS sistem za mjerenje nano-čestica veličine od 5 nanometara do 35 mikrometara, stacionarni uređaj za mjerenje crnog ugljika (Black Carbon), referentni uzorkivač zraka sa dva kanala (PM2.5 i PM10), kalibraciona kada za temperaturu i referentni termometar, mobilni mjerač crnog ugljika za montažu na dron, analitička vaga, laboratorijski termometar, osciloskop, spektralni analizator i stoni multimetar. Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 389.529,27 KM (sa PDV-om).
Instrumenti koji su nabavljeni spadaju u red najmodernijih uređaja na svijetu u ovoj oblasti, a Mašinski fakultet postaje zapažen centar po složenosti istraživanja zagađenosti zraka lebdećim česticama. Osim toga, korist će imati i svi građani, jer se rezultati dobijeni pomoću ove opreme već koriste od Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu, a također se na jasan i transparentan način prezentiraju javnosti.
Mašinski fakultet zahvaljuje Vladi KS, Ambasadi Švedske u BiH i UNDP-u na realizaciji ovog projekta, sa željom da se saradnja nastavi i u budućnosti.
 

Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka
Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka
Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka
Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka
Posjetom visoke delegacije Mašinskom fakultetu puštena u rad najmodernija oprema za mjerenje zagađenosti zraka