Podrška saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada

Podrška saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada

U cilju podrške saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za prijave za stipendije za kratki naučnoistraživački boravak u Republici Francuskoj (dvije sedmice) namijenjen univerzitetskim profesorima, asistentima i naučnim istraživačima.

1U okviru ove saradnje u akademskoj 2020/2021. godini dr. sc. Naida Ademović, dipl. građ. ing., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, provela je dvije sedmice na prestižnom Univerzitetu za tehnologiju u Compiègneu u Francuskoj kod profesora dr. sc. Adnana Ibrahimbegovića, dipl. građ. ing.

Kao rezultat ove saradnje priređen je rad pod naslovom “The Resilience and Durability of Existing Masonry Structures”. Ovaj rad prezentirat će se na Eccomas MSF 2021 Thematic Conference, 30. 06–02. 07. 2021, Split (Hrvatska).

Predlažemo akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu da koristi pružene prilike proširivanja svojih kompetencija i promocije Univerziteta u Sarajevu.

Kratki intervju sa van. prof. dr. sc. Naidom Ademović, dipl. građ. ing., o njenom iskustvu u vezi sa odlaskom u Republiku Francusku dostupan je na sljedećem linku: https://ba.ambafrance.org/Predstavljanje-stipendista-2020-2021-Naida-iz-Sarajeva.