Odsjek za fiziku PMF UNSA: Objavljen rad u časopisu The European Physical Journal D

Odsjek za fiziku PMF UNSA: Objavljen rad u časopisu The European Physical Journal D

U naučnom časopisu The European Physical Journal D objavljen je pregledni naučni rad pod naslovom “Quantum interference and imaging using intense laser fields” u koautorstvu člana Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu doc. dr. Benjamin Fetića u saradnji sa kolegama iz Njemačke, Španije i Južne Koreje. Rad je nastao na osnovu prezentacije i diskusije koju su autori održali na online konferenciji „Quantum Battles in Attoscience“ održane u julu 2020. godine. U radu je predstavljen presjek dosadašnjih otkrića na polju intereferencije elektronskih talasnih paketa nastalih jonizacijom atomskih i molekularnih meta ultrakratkim laserskim poljima kao i otvorena nova i stara pitanja u vezi interpretacije rezultata koji se opažaju u eksperimentima.

Rad se može pogledati na poveznici https://link.springer.com/article/10.1140/epjd/s10053-021-00269-3

Odsjek za fiziku PMF UNSA: Objavljen rad u časopisu The European Physical Journal D