Održana radionica "Sadržajnost glasa kao oslonac u glumačkom govornom iskazu" docentice Marine Petković Liker

Održana radionica "Sadržajnost glasa kao oslonac u glumačkom govornom iskazu" docentice Marine Petković Liker

U okviru umjetničko-istraživačkog projekta "Glas kao glumačko sredstvo u muzičkom teatru" danas je na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu održana višesatna radionica "Sadržajnost glasa kao oslonac u glumačkom govornom iskazu". 

Radionicu je vodila docentica Marina Petković Liker, voditeljica Kolegija Glas sa Odsjeka glume Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba. Radionici su prisustvovali studenti III i IV godine, te II ciklusa sa Odsjeka za glumu ASU. Marina Petković Liker je pozorišna autorica, redateljica, fonetičarka i komparatistica književnosti. Bavi se umjetničkim i naučnim istraživanjima u oblasti pozorišne umjetnosti, ženskog principa unutar teorije i prakse, glasa i govora, te izvedbene pedagogije. Vanjska saradnica je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na diplomskom studiju, te na poslijediplomskom stručnom studiju dramske pedagogije. Režirala je 30-tak predstava, uglavnom autorskog i istraživačkog karaktera, na nezavisnoj i institucionalnoj sceni.

Više informacija o docentici Marini Petković Liker dostupno je na linku:

http://cetveroruka.hr/o-nama/marina-petkovic-liker/