Održan sastanak u povodu početka GEOBIZ projekta

Održan sastanak u povodu početka GEOBIZ projekta

U zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 4. februara 2020. godine održan je sastanak u povodu početka projekta GEOBIZ (Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics). Koordinator projekta je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa prof. dr. Željkom Bačićem na čelu. 
Nosilac projekta u ime Univerziteta u Sarajevu je Građevinski fakultet s koordinatoricom prof. dr. Medžidom Mulić.
Dobrodošlicu i pozdravni govor priredili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, predstavnica Agencije za mobilnost i programe EU Antonija Gladović i dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Almin Đapo. Nakon toga održan je radni dio upoznavanja s projektnim zadatkom GEOBIZ projekta, te je naglašen značaj projekta za poboljšanje saradnje između akademskog i privrednog sektora u vezi sa adekvatnim educiranjem studenata sukladno potrebama privrede.
Treći dio sastanka predvidio je prezentiranje partnera u GEOBIZ projektu. Koordinatorica projekta prof. dr. Medžida Mulić s Odsjeka za geodeziju predstavila je projektni tim Univerziteta u Sarajevu koji čine doc. dr. Suada Džebo u ime Odsjeka za saobraćajnice, prof. dr. Emina Hadžić u ime Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo i doc. dr. Džanina Omićević sa Odsjeka za geodeziju.
 

Održan sastanak u povodu početka GEOBIZ projekta
Održan sastanak u povodu početka GEOBIZ projekta
GEOBIZ