Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata

Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata

U petak, 17. novembra 2023. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, održan je sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata.

Cilj ovog sastanka bio je zajednički rad na razvoju mapa procesa i sveobuhvatnog registra rizika, te su na sastanku prisustvovali koordinatori FUK-a i radna tijela članica Univerziteta. Njihova stručnost i iskustvo od velikog su značaja za uspješnost ovog procesa.

Na sastanku je, nakon uvodnih informacija, prezentirano trenutno stanje Mapa procesa, te je diskutovano o metodologiji izrade Registra rizika. Uspostava Mape poslovnih procesa ima za svrhu učiniti transparentnim i harmoniziranim osnovne procese na nivou Univerziteta i njegovih članica. Prezentiran je Promis - software za projekte, te je poseban akcenat dat na realizaciju projekata Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata
Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata
Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata
Održan sastanak povodom finaliziranja Mapa procesa i Registra rizika, te realizacije naučnoistraživačkih projekata