Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“

Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“

Okrugli sto pod nazivom „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“ održan je u srijedu 28. aprila 2021. godine i realiziran je u okviru projekta Doprinos EURAXESS centara u BiH unapređenju politike otvorenog, transparentnog i na izvrsnosti zasnovanog zapošljavanja (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R) na bh. istraživačkim institucijama, koji podržava Ministarstvo civilnih poslova BiH u okviru „Programa za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“. 

Projektne aktivnosti realiziraju se u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, koji zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu predstavljaju jedine istraživačke institucije iz BiH koje posjeduju priznanje Evropske komisije „Izvrsnost u istraživanju“ (HR award „Excellence in Research“).

Uvodnim obraćanjima skup su otvorili prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja UNSA, predsjedavajuća Komisije HRS4R, prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za NIR UNSA, i Davor Bošnjak, šef Kabineta ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Prorektorica Husremović je istakla značaj procesa HRS4R u kojem se trenutno nalaze Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu. Podsjetila je da priznanje „Izvrsnost u istraživanju“, koje su dobila navedena tri univerziteta u Bosni i Hercegovini, dodjeljuje Evropska komisija za istraživačke institucije koje ulažu dodatne napore u cilju unapređenja položaja istraživača u skladu sa Evropskom poveljom za istraživače i Kodeksom zapošljavanja istraživača. Dodjeli nagrade (priznanja) prethodila je izrada Strategije ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom i ova dva dokumenta su usvojila najviša akademska tijela univerziteta i samim tim su postali obavezujući za naše institucije, navela je prorektorica Husremović.

Prorektor Dautbašić je naglasio da se Univerzitet u Sarajevu od momenta dobijanja priznanja Evropske komisije „Izvrsnost u istraživanje“ u januaru 2019. godine kao i u toku implementacije Strategije HRS4R svojim djelovanjem nastoji uskladiti sa Evropskom poveljom za istraživače i Principima za zapošljavanje istraživača (eng. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). 
„Navedeno predstavlja obavezu kako bismo zadržali HR logo, ali isto tako i priliku da implementacijom ciljanih aktivnosti koje smo definisali Akcionim planom zapravo ulažemo napore u poboljšanje uslova za istraživače. Resor za NIR aktivno prati realizaciju Strategije HRS4R i njenog Akcionog plana i lično mi je veoma drago da u realizaciji pojedinih aktivnosti zajednički sarađujemo sa kolegama sa Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su u istom procesu“, istakao je prorektor Dautbašić, te uputio riječi zahvalnosti Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je prepoznalo naš projekat i odlučilo podržati našu saradnju u okviru „Programa za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu. 

O ciljevima okruglog stola govorila je Jasmina Gradaščević-Pleh, koordinatorica EURAXESS projekta za Univerzitet u Sarajevu.
Zapošljavanje istraživača u većini slučajeva veže se za pravne okvire te je s tim u vezi Berina Smajlović, rukovoditeljica Službe za pravne poslove UNSA, predstavila komparativnu analizu zakonodavstva po pitanju zapošljavanja odnosno izbora istraživača.

Nakon programom predviđenih obraćanja i prezentacija uslijedila je diskusija u vezi sa tematskim oblastima: 
– Objavljivanje otvorenih pozicija i prijava 
– Evaluacija i odabir kandidata 
– Zapošljavanje

Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“
Održan okrugli sto „Trenutne prakse zapošljavanja istraživača u odnosu na OTM-R politiku“