Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 11. 12. 2021, realiziran je u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu drugi dio obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola. Stručnom usavršavanju prisustvovali su nastavnici iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, a obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada. U dva dijela realizirano je ukupno 18 sati obuke iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, jezičke heterogenosti, te su polaznici imali priliku, između ostalog, slušati predavanja o naučnom kapitalu iz prirodnih nauka, CLIL-u u nastavi hemije/kemije, funkcioniranju službene trojezičnosti u bosanskohercegovačkom školskom sistemu te jeziku hemije/kemije, potom učestvovati u radionicama o nenasilnoj komunikaciji i podučavanju u heterogenim zajednicama, a u sklopu laboratorijskih vježbi korištena je savremena oprema (laboratorijski senzori, tablet uređaji, “pametna” ploča) i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Na taj način nastavnici su se upoznali s modernom opremom koja je primjenjiva u radu s učenicima u nastavi hemije/kemije uz nove nastavne metode koje uključuju CLIL (Content and Language Integrated Learning), akcijska istraživanja, te primjenu digitalne tehnologije u nastavi hemije/kemije u osnovnim školama. Jedan od važnijih ciljeva obuke jeste senzibilizacija nastavnika na različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), doc. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Na kraju drugoga dijela obuke nastavnicima su dodijeljeni certifikati o učešću u Programu stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije. U narednom periodu planirana je realizacija stručnog usavršavanja i za nastavnike/profesore srednjih škola.

 

1  2

 

3

 

4

 

5 6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11