Objavljen novi broj naučnog časopisa „Veterinaria“

Objavljen novi broj naučnog časopisa „Veterinaria“

 

U sklopu izdavačke aktivnosti Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta objavljen je novi broj naučnog časopisa „Veterinaria“ (https://journal.veterinaria-sarajevo.com/vfs/index.php/journal).  

 

Veterinaria je međunarodni časopis iz oblasti veterinarskih nauka, a početkom aprila je objavljen novi redovni broj Vol. 71 No. 1 (2022).

 

“Veterinaria” je zvanični časopis Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta i publikuje se od 1951. godine.

Časopis “Veterinaria” je indeksiran u bazama: EBSCO, EuroPub, DOAJ, CAB abstracts (CAB international), SEESAmE Publications i Google scholar.