Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. sc. Amjada Javdana

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
10.03.2021. godine u 12:00 sati (APDS)


KANDIDAT: mr. sc. Amjad Javdan

TEMA: ”RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM – IDEOLOGIJA TERORIZMA“

KOMISIJA:

  1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;
  3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član.


Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo