Obavještenje o prezentaciji projekta doktorske disertacije kandidatkinje Meleke Asotić, MA

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Meleka Asotić, MA,  student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će projekat  doktorske disertacije pod naslovom Efekt akademske uključenosti roditelja na zavisnost porodičnog socioekonomskog statusa i akademskog postignuća srednjoškolaca“.

 

Prezentacija će se održati u četvrtak, 27. januara 2022. godine u 14,00 sati putem on-line platforme Office 365

 

 

Doktorski studij