Obavještenje o pozivu za saradnju unutar EU programa Horizont 2020 - Exscalate4Cov

Exscalate4Cov

Reagirajući na krizu Covid-19 Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije u Briselu je objavio poziv za saradnju radi pristupa screening uređajima za racionalno odabrane spojeve protiv SARS-CoV-2, u okviru Exscalate4CoV projekta finansiranog od strane Evropske unije.

Više detalja o ovom pozivu za saradnju dostupno je na: https://www.exscalate4cov.eu, kao i u dokumentu u prilogu.