Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Selvedina Delića

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t 

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mr. Selvedin Delić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Relaciono shvatanje odnosa između obrazovnog dobra i aktivnosti učenja u osnovnoškolskom obrazovanju. Odbrana je zakazana za 16. 09. 2020. godine u 11 sati, sala 82/I.