Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Safeta Hamedovića

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

Mr. Safet Hamedović, viši asistent na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici i student III ciklusa – doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Procjena nosača uniformne raspodjele kontaminirane aditivnom greškom“

dana 16. 06. 2020. godine (utorak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 428/IV, sa početkom u 14:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta