Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Gordane Grujić

Muzička akademija

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA 

O B A V J E Š T E N J E
o javnoj odbrani doktorske disertacije  
kandidatkinje mr. sc. Gordane Grujić

Mr. sc. Gordana Grujić, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju 

Formalni procesi u dodekafonskim instrumentalnim djelima Druge bečke škole

dana 17. 07. 2020. godine (petak) u 12,00 sati, u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.