Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Ana-Mari Bošnjak, MA

Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje ANA-MARI BOŠNJAK, MA  pod naslovom: „EUROPEIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA“ održat će se u ponedjeljak, 24.02.2020. godine u 12:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije