Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata MA. Munevere Begić

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

O B A V J E Š T E NJ E
 

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MA. Munevera Begić, pod naslovom:

„UTICAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA UKUPNI KVALITET I NIVO PAH JEDINJENJA U „VISOČKOJ  PEČENICI“, TRADICIONALNOM SUHOMESNATOM PROIZVODU BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u petak, 22.10.2021.godine u 11 sati u Amfiteatru  A2.