Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“

Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“

Konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“ održana je u petak 13. decembra 2019. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Univerzitet u Sarajevu je u januaru 2019. godine dobio priznanje Evropske komisije „Nagrada za HR izvrsnost u istraživanju“ (HR Excellence in Research Award) i na ovaj način se opredijelio za usklađivanje vizije razvoja svojih ljudskih resursa sa Evropskom poveljom za istraživače i Kodeksa za zapošljavanje istraživača (eng. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Integrativni i neizostavni dio Akcionog plana HRS4R Strategije u procesu unapređenja istraživačkih potencijala svakako predstavlja promoviranje i intenziviranje rada EURAXESS-ovog servisnog centra Univerziteta u Sarajevu koji je dodatno ojačan podrškom Ministarstva civilnih poslova BiH.

Izlaganje o trenutnom stanju EURAXESS-ove inicijative u BiH imao je doc. dr. Miroslav Malinović, BHO Bosna i Hercegovina. Prof. dr. Miroslav Trajanović sa Univerziteta u Nišu  je na današnjoj konferenciji govorio o tri teme: „Značaj HRS4R procesa za visokoškolske institucije“, „Mobilnost istraživača – izazovi i moguća rješenja u procesu vrednovanja“ i „Istraživanje u eri otvorene nauke“.
„Iskustvo Univerziteta u Banjoj Luci“ bilo je zajedničko izlaganje doc. dr. Miroslava Malinovića, BHO Bosna i Hercegovina, i Dragane Radulović, Kancelarija za naučnoistraživački rad, u okviru kojeg su predstavljeni implementacija HRS4R i pripreme za prvu evaluaciju.

Cilj konferencije bio je promocija kreiranja i implementacije HRS4R Strategije i EURAXESS-ove inicijative kao i pokretanje diskusije o problemima u vezi sa mobilnosti istraživača u zemljama Zapadnog Balkana, te razmjena iskustava o razvoju EURAXESS-ovih mreža u zemljama regiona.

Konferencija je održana u okviru implementacije projekta „Podrška EURAXESS servisnom centru Univerziteta u Sarajevu“ koji finansijski podržava Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u okviru „Programa za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“.
 

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica UNSA
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“
Na Univerzitetu u Sarajevu održana konferencija „Značaj Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i usluga EURAXESS centara“