Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 13. 11. 2021. godine, realiziran je prvi dio obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola. Obuci je prisustvovalo 18 nastavnika iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. Realizirano je ukupno devet sati obuke iz oblasti hemije u obrazovanju i interkulturalnog odgoja i obrazovanja. Obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada, a realizirana je u prostorijama niske zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (veliki računarski centar i praktikum 120).

 

Sljedeći dio obuke za ovu grupu polaznika planiran je 11. 12. 2021. godine.

 

Tokom obuke korištena je oprema nabavljena u sklopu projekta koja uključuje moderne laboratorijske senzore, tablet uređaje, "pametnu" ploču i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Primijenjene su nove nastavne metode, grupni i individualni rad, s naglaskom na senzibilizaciju nastavnika za različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

 

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), doc. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije