Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija

Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu ugostila je prof. Massimiliana Donninellija sa Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini Trieste koji je u periodu od 20. do 24. novembra 2023. godine održao seminar za studente Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku, smjer Saksofon.

Kao završna aktivnost seminara, u petak, 24. novembra, u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman upriličen je koncert polaznika, pa su ovom prilikom nastupili saksofonisti Zoja Vuković (alumna), Rijad Šarić (II ciklus studija), Mirza Sijerčić (II ciklus studija) i Nikola Jovanović (1. godina), studenti u klasi doc. Leva Pupisa, te gosti koncerta Lamija Kabaš (violina, 1. godina, klasa: van. prof. mr. Marko Simović), Rastko Zečević (kontrabas, 1. godina, klasa: doc. mr. Fahrudin Strojil) i umj. sar. mr. Amila Čengić (klavir).

Program:

 

Max Renco: Tre aforismi [praizvedba]

Rijad Šarić, saksofon

Lamija Kabaš, violina

umj. sar. mr. Amila Čengić, klavir

 

Stefano Procaccioli: Maschere o Dei riflessi dell'ombra

Zoja Vuković, saksofon

 

Piero Caraba:Jeux d'adresse [praizvedba]

Nikola Jovanović, saksofon

umj. sar. mr. Amila Čengić, klavir

 

Pavle Merkù:Two mood songs [praizvedba]

Rijad Šarić, saksofon

Rastko Zečević, kontrabas

umj. sar. mr. Amila Čengić, klavir

 

Stefano Da Ros:Saxquialtera

Mirza Sijerčić, saksofon

 

Massimiliano Donninelli:On the road [praizvedba]

Rijad Šarić, saksofon

Mirza Sijerčić, saksofon

Nenad Firšt: HIP

Rijad Šarić, sopran saksofon

Nikola Jovanović, alt saksofon

Mirza Sijerčić, tenor saksofon

Zoja Vuković, bariton saksofon

 

 

Seminar prof. Massimiliana Donninellija i koncert studenata saksofona realiziran je u okviru programa Erasmus+.

 

Više informacija: www.mas.unsa.ba.

Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija
Na Muzičkoj akademiji UNSA održan seminar prof. Massimiliana Donninellija