Muzička akademija UNSA | Profesorica Naida Hukić boravila u Ljubljani u sklopu projekta "Children and youth music in Slovenia and Bosnia and Herzegovina during the period 1945–1991"

Muzička akademija UNSA | Profesorica Naida Hukić boravila u Ljubljani u sklopu projekta "Children and youth music in Slovenia and Bosnia and Herzegovina during the period 1945–1991"

Profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu sa Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju dr. Naida Hukić, u okviru istraživanja na bilaterarnom naučno-istraživačkom projektu Children and youth music in Slovenia and Bosnia and Herzegovina during the period 1945–1991 boravila je u Ljubljani u periodu od 10. 06. do 14. 06. i radila na istraživanju arhivske građe u bibliotekama: Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo i Narodna in Univerzitetna knjižnica. 

Realizacija posjete uključila je i razgovore o istraživačkim aktivnostina sa članovima projektnog tima iz Slovenije prof. dr. Leonom Stefanijom i dr. Vesnom Venišnik Peternelj (Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo).