Izvanredni rezultati mladih bh. istraživača Andreja A. Gajića i Adle Kahrić

Andrej A. Gajić, Adla Kahrić i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor UNSA

Mladi bosanskohercegovački istraživači Andrej A. Gajić i Adla Kahrić posjetili su u ponedjeljak 15. jula 2019. godine Univerzitet u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom. U toku susreta razgovarano je o postignutim rezultatima i uspjesima ovo dvoje mladih istraživača ali i značaju istraživanja u oblasti marinske i slatkovodne biologije.

Andrej A. Gajić i Adla Kahrić su završili prvi ciklus studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u narednoj studijskoj godini pohađat će specijalistički studij „Veterinarska medicina i zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Suosnivači su Sharklaba ADRIA: Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju.

Andrej A. Gajić je i rukovodilac i glavni naučnik u Shark Tales pri National Geographicu, a neka od njegovih ključnih postignuća su:

  • 62 objavljena originalna naučna rada, konferencijska saopćenja, uključujući i dvije monografije
  • 34 terenske ekspedicije koordinirane duž Evrope, Azije i Afrike, primarno Mediteransko more
  • 35 međunarodnih konferencija (kao predavač) u Sjevernoj Americi, Engleskoj, Gruziji, Španiji i dalje
  • 8 regionalnih projekata kao koordinator (PI) u naučnoistraživačkoj sezoni 2017/2018. INRI

O njegovom naučnom angažmanu aktivno izvještavaju: National Geographic, NAT GEO WILD, FOX Networks Group, Walt Disney i Deutche Welle.

„Naše studije usmjerene su na razumijevanje negativnog učinka polucije, odnosno teških metala, mikroplastike, ratnog otpada na razvoj bolesti kod primarno marinskih životinja. Na osnovu toga pokušavamo da kreiramo dugoročne planove za zaštitu vrsta i staništa, u čemu smo ostvarili podršku brojnih evropskih državnih tijela. Do sada smo uspješno radili na izmjenama evropskih zakona. Također, to radimo na četiri kontinenta, ne samo u Evropi. Te studije su primarno bazirane na ajkule i raže iako pokrivaju daleko širi spektar organizama od toga“, ističe Andrej A. Gajić.

Adla Kahrić je također angažirana u Shark Tales pri National Geographicu kao rukovodilac i naučnik. Njena ključna postignuća su:

  • 43 objavljena originalna naučna rada, konferencijska saopćenja
  • 21 terenska ekspedicija koordinirane duž Evrope i Afrike, primarno Mediteransko more
  • 42 međunarodne konferencije (kao predavač) u Maroku, Italiji, Sloveniji, Belgiji i dalje
  • 9 regionalnih projekata kao koordinator (PI) u naučnoistraživačkoj sezoni 2017/2018 INRI

O njenom naučnom angažmanu aktivno izvještavaju: National Geographic, NAT GEO WILD, CNN, BHtv i Deutche Welle.
 
Mlada istraživačica Adla Kahrić naglašava: „Cilj svih istraživanja na kojima radimo jeste zaštita vrsta i njihova staništa, tako da radimo na uspostavljanju prvih morskih zaštićenih područja, što je bitno istaći jer Bosna i Hercegovina nema zaštićena područja.“
 

Andrej A. Gajić, Adla Kahrić i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor UNSA
Autor: Adla Kahric / Sharklab ADRIA
Autor: Fernando Camaaro / National Geographic
Autor: Abigail Lea Engleman
Autor: Sharklab ADRIA
Autor: Adla Kahric / Sharklab ADRIA
Adla Kahrić
Adla Kahrić
Adla Kahrić
NAT GEO WILD