Istraživačka infrastruktura za religijske studije RESILIENCE spremna je za početak

RESILIENCE

Trinaest akademskih institucija iz jedanaest zemalja zajednički radi na uspostavljanju trajne europske istraživačke infrastrukture za religijske studije, nazvane RESILIENCE. Svi partneri zajednički su aplicirali za istraživačku infrastrukturu koja će se uključiti u Plan puta Europskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture za 2021. godinu (ESFRI Road Map 2021). Uvrštavanje projekta RESILIENCE u ovaj plan osigurat će partnerima okvir za stvarnu pripremu infrastrukturne faze.

Uočavajući sve veći interes za istraživanja u području religijskih studija i njihov sve veći značaj, RESILIENCE ima za cilj poboljšati pristup znanju vezanom za religiju. Istodobno su potrebni alati i podrška kako bi se to znanje učinilo dostupnim, protumačilo i obradilo. RESILIENCE će odgovoriti na ovu potrebu uspostavljanjem trajne europske infrastrukture za religijske studije.

Nadovezujući se na tradicije institucija koje sudjeluju, povijest RESILIENCE seže još u 2014. Od septembra 2019. godine, partneri rade na naprednim rješenjima koja je potrebno uključiti u ESFRI mapu puta za 2021. Izrađen je dizajn za buduću infrastrukturu, a buduće usluge su definirane, zajedno s održivim proračunom i stabilnim modelom upravljanja, što u osnovi znači da je istraživačka infrastruktura spremna za početak.

Uključivanje projekta RESILIENCE u Mapu puta osigurat će partnerima okvir koji će u skoroj budućnosti zapravo započeti fazu pripreme infrastrukture.

Karakteristično za dizajn infrastrukture je da uključuje fizički, kao i digitalni pristup znanju o religiji, te da je usmjerena na krajnjeg korisnika: RESILIENCE podržava svoje buduće korisnike u pronalaženju, rukovanju i dijeljenju tog znanja. Iako će se posebno znanstvenici služiti istraživačkom infrastrukturom, korist mogu imati i drugi koji su zainteresirani za vjerska pitanja, poput knjižničara, kreatori politika i predstavnici vjerskih zajednica.

RESILIENCE će nadalje omogućiti istraživačima da se integriraju u razvijeno istraživačko društvo i budu prepoznati u svom istraživanju, pomažući im da pristupe većem broju resursa, poboljšaju digitalne vještine, sudjeluju u projektima, promoviraju svoja istraživanja, grade profesionalnu mrežu i slično.

Voditelji zbirki i knjižničari koristit će savjete i smjernice koje pruža RESILIENCE u vezi sa novitetima na polju digitalnih humanističkih znanosti, posebno za religijske studije. Sudjelovanje u profesionalnoj mreži pomoći će im da promoviraju svoje kolekcije i poboljšaju rad s resursima koje imaju u svojim kolekcijama.

RESILIENCE će istraživačima u području religijskih studija ponuditi pristup širokim fizičkim i digitalnim informacijama i istraživanjima u njihovom praktičnom području; omogućiti međusobno umrežavanje između istraživača i vjerskih zajednica povezivanjem svakog s kolegama i prijenosom znanja.

Stalna istraživačka infrastruktura ima minimalni životni ciklus od 25 godina i procijenjeni proračun od oko 246 milijuna eura. Oko 80% ovog iznosa partneri će pokriti sami kroz usluge fizičkog pristupa.

Ovim povodom, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica Univerziteta u Sarajevu izjavila je da je za Univerzitet u Sarajevu važno da bude dio ovog projekta s obzirom na aktuelnost religijskih pitanja u različitim društveno-političkim procesima na Zapadnom Balkanu, od sukoba i pomirenja do migracija, te na interes istraživačke zajednice izvan regiona za naša iskustva na tom polju.


1

O projektu
Projekt RESILIENCE započeo je u rujnu 2019. i trajat će najmanje dvije godine. Financiran je  iz programa Europske unije Horizont 2020 prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 871127. Horizont 2020 je europski program financiranja za istraživanje i inovacije u Europi.

ESFRI
ESFRI je Europski strateški forum za istraživačke infrastrukture. To je strateški instrument za razvoj znanstvene integracije Europe i jačanje njezinog međunarodnog dosega.

RESILIENCE partneri

 • Albanian University UFO (AL)
 • Bar-Ilan University (IL)
 • École Pratique des Hautes Études (FR)
 • Fondazione per le Scienze Religiose (IT)
 • Institut für Angewandte Informatik (DE)
 • KU Leuven (BE)
 • Leibniz Institute of European History (DE)
 • Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (BG)
 • Theological University of Apeldoorn (NL)
 • University of Sarajevo (BIH)
 • Uniwersytet Warszawski (PL)
 • Volos Academy for Theological Studies (GR)
 • Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (DE)

Više informacija
Dostupno na: www.resilience-ri.eu 
i: https://www.resilience-ri.eu/wp-content/uploads/2020/09/RESILIENCE-FACTSHEET-03.00.pdf

Video
Video o aplikaciji za ESFRI mapu puta možete pogledati na: https://youtu.be/NQPP22KRmmk 


Uvodni video o RESILIENCE infrastrukturi dostupan je na https://youtu.be/oSwgQYRfuDs 


Kontakt 
Služba za NIR / Research Service Office 
Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 56 51 23
E-mail: nir@unsa.ba