“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”

“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta i EVA (Eco Veg Animals) udruženja u periodu od 12. do 13. novembra 2021. godine održana je “Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”. Konferenciju su svečano otvorile prodekanesa Veterinarskog fakulteta prof. dr. Nejra Hadžimusić i predsjednica EVA udruženja, Maida Šabeta. Fokus konferencije su bile teme u vezi sa razvojem i upotrebom različitih inovacija i alternativa u biomedicinskoj i medicinskoj edukaciji, posebno u smislu korištenja 3D digitalnih tehnologija, od kojih su se neke i razvile tokom panedmije COVID-19. Panelisti oba dana konferencije su bili eminentni profesori i istraživači iz različitih dijelova svijeta (USA, Velika Britanija, Austrija, Hrvatska, Makedonija, Egipat, Indija, Novi Zeland, BiH).

Tokom konferencije ispred Fondacije prof. dr. Ibrahim Arnautović i Veterinarskog fakulteta dodijeljena je plaketa i stipendija za najbolji ostvareni uspjeh iz predmeta Anatomija domaćih životinja za akademsku 2020/21. Ove godine nagrađena je studentica Ajla (Sabahudin) Bešić s ukupno ostvarenih 98 bodova i općim prosjekom od 9,75. Plaketu ovogodišnjem laureatu je uručio prodekan prof. dr. Rizah Avdić, a novčanu nagradu, stipendiju u iznosu od 400, 00 KM u ime fondacije uručio je prof. dr. Kenan Arnautović. Također ovom prigodom, skupu se obratio i prof. dr. Faruk Čaklovica, koji nas je podsjetio na vrijednosti i značaj doprinosa prof. dr. Ibrahima Arnautovića u edukaciji, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.

Iako je zbog preventivnih mjera konferencija održana u hibridnoj formi, odziv je bio više nego zadovoljavajući. Učesnici, oko 40 u sali i preko 200 online su pokazali veliko interesovanje za aktivnosti u vezi sa razvojem i upotrebom alternativa i savremenih tehnologija u edukaciji. Konferencija je završena interaktivnom izložbom na kojoj su prezentirane neke od najnovijih tehnologija i alternativa koje se koriste danas u humanoj i veterinarskoj medicinskoj edukaciji. Izlagači, InteNICHE (Velika Britanija, London), Bimedical Research Center (Austrija, Graz), FabLab (BiH, Sarajevo), EVA (Eco Veg Animals) i Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakutlet su omogućili svim učesnicima aktivno sudjelovanje u testiranju istih.

Sponzori konferencije su bile organizacije InteNICHE, Doctors Against Animal Cruelty, Peta i LUSH na čemu im se i ovaj put srdačno zahvaljujemo.

“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”
“Internacionalna konferencija o humanim inovacijama u edukaciji prof. dr. Ibrahim Arnautović”