Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka UNSA organizira dvije međunarodne konferencije

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka UNSA

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizira dvije međunarodne konferencije:

1. IDESA 2021, 29. 11. u saradnji sa Univerzitetom u Hiledesheimu (Njemačka)https://fpn.unsa.ba/b/information-literacy-and-democracy-idesa-2021/ IDESA

 

 

2. "Kraj digitalnog početka", 30. 11. sa lokalnim uredom UNESCO BiH - https://fpn.unsa.ba/b/kraj-digitalnog-pocetka-naucna-konferencija-2021/2