Informacija o organizaciji rada organizacijskih jedinica UNSA

UNSA

Poštovani/e,

S obzirom na aktuelne okolnosti koje se odnose na pojačano širenje zaraze virusom Covid-19 cijenimo da je u cilju osiguranja poslovnih, nastavnih i naučno-istraživačkih procesa u izvanrednim okolnostima nužne prevencije i sprječavanja širenja virusa SARS-COV-2, potrebno obezbjediti sljedeće: 

  • Svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa naredbama, uputstvima i ostalim aktima nadležnih institucija i službi. U tom smislu vašoj pažnji preporučujemo sljedeće linkove:

https://www.unsa.ba/covid-19 
https://www.zzjzks.ba/coronavirus/ 
https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/
https://covid19.fmoh.gov.ba/ 
http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8426 
http://mcp.gov.ba/Publication/Category/projekti?category=7 

 

Sve informacije i obavještenja koje se odnose na eventualne promjene okolnosti u pogledu prevencije i zaštite od širenja virusa SARS-COV-2 na organizacijskim jedinicama potrebno je po saznanju dostaviti na e-mail adresu kabinet.rektora@unsa.ba