Gostujuće predavanje predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Brandenburg o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“

Gostujuće predavanje predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Brandenburg o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“

Gostujuće predavanje predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Brandenburg Michaela Scharfa o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“ održano je 5. novembra 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u organizaciji Fakulteta i Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini.
U okviru predmeta „Razvojne studije“ studenti prve godine master-studija Odsjeka za politologiju (usmjerenje „Međunarodni odnosi i diplomatija“) imali su priliku slušati predavanje direktora pokrajinskog odjela policije Michaela Scharfa o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“. Nakon održanog predavanja uslijedila je diskusija o utjecaju korupcije na funkcioniranje društva. Tokom diskusije poseban naglasak je stavljen na utjecaj korupcije na ostvarivanje ekonomskog, socijalnog i političkog razvoja našeg društva. Studenti i predmetna profesorica doc. dr. Ehlimana Spahić su zahvalili Fondaciji i predavaču na odličnom predavanju i korisnim savjetima.
 

Gostujuće predavanje predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Brandenburg o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“
Gostujuće predavanje predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Brandenburg o temi „Borba protiv korupcije – iskustva iz Njemačke“