EU4Tech PoC WB: Mogućnost konsultacija sa lokalnim mentorima u okviru Poziva za prijavu projekata tehničke podrške validaciji inovacija i patenata

EU4Tech PoC WB

U okviru Poziva za prijavu projekata u cilju podrške transferu tehnologija u regionu Zapadnog Balkana pod nazivom EU4Tech PoC WB (https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals/) otvorena je mogućnost konsultacija sa lokanim mentorima u procesu izrade projektnih aplikacija. 

EU4Tech PoC WB je projekat koji finansira Evropska komisija kroz IPA fondove u saradnji sa Združenim istraživačkim centrom EK (JRC), u cilju pružanja tehničke podrške perspektivnim inovativnim projektima u fazi provjere inovativnog kapaciteta (Proof of Concept – PoC). Tehnička podrška ogleda se u pružanju pomoći stručnjaka i mentora u aktivnostima procesa potvrde i zaštite tehnologije, razvoja poslovnog modela te približavanja tržišnom plasmanu. Na Poziv se mogu prijaviti istraživačke organizacije kao što su instituti i univerziteti, start-up, te male i srednje kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Za sve aplikante otvorena je i mogućnost povezivanja sa mentorom u cilju izrade kvalitetnih projektnih prijedloga. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu za NIR na e-mail: nir@unsa.ba

Poziv za prijavu projekata otvoren je do 24. juna 2020. godine. Vodič i obrazac za prijavu dostupni su na: https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals/.