Deveti sajam stipendija

Jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini!
Deveti sajam stipendija

Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator Sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. 

Deveti sajam stipendija će se održati 18. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo) od 10:00 do 16:00 sati. 

Deveti sajam stipendija organizira Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Sajam je dio programa druge međunarodne sedmice obuke za domaće i inostrane partnere – nastavnike i saradnike čiji djelokrug rada ima karakter međunarodnih aktivnosti. Pozvali smo naše međunarodne partnere da nam se pridruže i time doprinesu kvalitetu distribucije informacija te predstavljanja Univerziteta u Sarajevu kao međunarodne visokoobrazovne institucije. Druga sedmica obuke će se održati od 15. do 19. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Više informacija je dostupno u agendi programa (ispod).  

Lista izlagača na Devetom sajmu stipendija:

Br.

Naziv institucije:

Zemlja

1

Ambasada Češke Republike

Češka Republika

2

Ambasada Francuske - Francuski institut u BiH

Francuska

3

Ambasada Grčke

Grčka

4

Ambasada Indije

Indija

5

Ambasada Indonezije

Indonezija

6

Ambasada Japana

Japan

7

Ambasada Mađarske

Mađarska

8

Ambasada Rumunije

Rumunija

9

Ambasada Ruske Federacije

Rusija

10

Ambasada Slovačke

Slovačka

11

Ambasada Švedske

Švedska

12

Ambasada Turske

Turska

13

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis

Austrija

14

Centralnoevropski univerzitet

Mađarska

15

Češki univerzitet životnih nauka

Češka Republika

16

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

BiH

17

Karlov univerzitet u Pragu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Češka Republika

18

Karlov univerzitet u Pragu - Humanistički fakultet

Češka Republika

19

Katolički univerzitet u Lilu

Francuska

20

Masaryk univerzitet u Brnu - Fakultet za ekonomiju i administraciju

Češka Republika

21

Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa

BiH

22

Mendel univerzitet u Brnu

Češka Republika

23

Mendel univerzitet u Brnu - Fakultet za biznis i ekonomiju

Češka Republika

24

Sarajevska škola za nauku i tehnologiju

BiH

25

Tehnički univerzitet u Košicama - Mašinski fakultet

Slovačka

26

Tehnički univerzitet u Rigi

Latvija

27

Tehnički univerzitet u Belfort Montbeliardu

Francuska

28

Univerzitet u Ljidi (Lleida)

Španija

29

Univerzitet "Matej Bel" u Banskoj Bistrici - Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa

Slovačka

30

Univerzitet Ondokuz Mayis u Samsunu

Turska

31

Univerzitet Pariz 8

Francuska

32

Univerzitet u Bolonji

Italija

33

Univerzitet u Granadi

Španija

34

Univerzitet u Ljubljani

Slovenija

35

Univerzitet u Marburgu

Njemačka

36

Univerzitet u Mariboru

Slovenija

37

Univerzitet u Novoj Gorici

Slovenija

38

Univerzitet u Portu

Portugal

39

Univerzitet Tomaša Bate u Zlinu

Češka Republika

40

Univerzitet u Sarajevu - Konfucijev institut

BiH

41

Univerzitet u Sarajevu - Ured za podršku studentima

BiH

42

Univerzitet u Sarajevu - Služba za međunarodnu saradnju

BiH

43

Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije

BiH

44

Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet – Centar za islamsku ekonomiju

BiH

45

Alumni Asocijacija Zapadnog Balkana

BiH

46

DAAD BiH

BiH

47

EducationUSA - Alumni asocijacija pri Ambasadi SAD

SAD

48

Erasmus Student Network

BiH

49

Fondacija "Bosana"

BiH

50

Fondacija "Dr. Zoran Đinđić"

Srbija

51

Fondacija "Humanost u akciji" BiH

BiH

52

Fondacija Konrad Adenauer

BiH

53

Hocu.ba

BiH

54

IAESTE LC Sarajevo

BiH

55

Nacionalni Erasmus+ ured u BiH

BiH

56

OeAD / Studiraj u Austriji

Austrija

57

ProCredit Bank dd

BiH