Delegacija TPNRD foruma posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA

Delegacija TPNRD foruma posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA

Tokom posjete Sarajevu, delegacija diplomata foruma TPNRD (the Transantlantic Policy Network on Religion & Diplomacy), 16. novembra je posjetila i Fakultet islamskh nauka Univerziteta u Sarajevu. Prilikom susreta sa dekanom prof. dr. Mustafom Hasanijem i prodekanima za nastavu i međunarodnu saradnju, prof. dr. Ahmetom Alibašićem i prof. dr. Aidom Smajićem, imali su priliku razgovarati o religiji na Balkanu općenito, ali i o nastojanjima religijskih zajednica u izgradnji mira, pitanju islama u Evropi, dijalogu vlasti i religijskih zajednica na temu društevne inkluzije i tolerancije, te na koncu i ulozi islama u Bosni i Hercegovini, ali i širem regionu.