Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji

Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji

Na dan 08. februara 2024. godine, studenti su imali priliku predstaviti svoje radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji. Ovo putovanje bilo je izuzetna prilika za studente da iz prve ruke dožive paviljone izložbe na temu “Laboratory of the Future”, koja je okupila inovativne pristupe i kreativne ideje usmjerene ka budućnosti arhitekture i umjetnosti. Svaki student je pažljivo izabrao i detaljno obradio jedan paviljon, fokusirajući se na specifične aspekte koji su ih inspirisali. Ova individualna istraživanja omogućila su studentima da prodube svoje razumijevanje različitih pristupa u arhitekturi i umjetnosti, te kako se tradicionalne tehnike i materijali mogu koristiti na inovativne načine za rješavanje suvremenih pitanja održivosti.

Tokom semestra, studenti su bili zaduženi za razvoj koncepta Bosanskohercegovačkog paviljona za Biennale, koji bi se mogao privremeno smjestiti na lokalitetu između dva muzeja – Historijskog i Zemaljskog. Ovaj zadatak je bio posebno izazovan, jer je zahtijevao od studenata da razmisle o načinima na koje bi njihov paviljon mogao doprinijeti formiranju kulturnog distrikta. Prezentacija studentskih radova bila je prilika za studente da podijele svoje ideje, inspiracije i vizije za budućnost arhitekture i umjetnosti.

“Laboratory of the Future” na Biennaleu u Veneciji predstavio je povratak tradicionalnim tehnikama i materijalima, kao i odgovornom korištenju resursa kao odgovor na pitanja održivosti. Ova tema je bila centralna za sve paviljone izložbe i poslužila je kao inspiracija za studente u kreiranju njihovih koncepta za Bosanskohercegovački paviljon. Kroz svoje radove, studenti su pokazali duboko razumijevanje važnosti održivog razvoja i inovativnog pristupa korištenju tradicionalnih resursa u suvremenoj arhitekturi i umjetnosti.

Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji
Arhitektonski fakultet UNSA | Studenti predstavili radove nakon studijskog putovanja na Biennale u Veneciji