Akademik Kemal Hanjalić izabran za inozemnog člana Ruske akademije nauka

Akademik Kemal Hanjalić

Redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Kemal Hanjalić izabran je za inozemnog člana na Generalnoj skupštini Ruske akademije nauka koja je održana 14. novembra 2019. godine. 

Akademik Kemal Hanjalić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta Delft u Holandiji. Rođen je u Sarajevu 1939. godine, gdje je 1964. završio Mašinski fakultet. Magistrirao je na Univerzitetu u Birmingemu, a doktorsku disertaciju iz oblasti mehanike fluida odbranio je na prestižnom Imperial College of Science and Technology u Londonu.

Osim Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao redovni profesor predavao je na Univerzitetu Erlangen u Nirnbergu, Tehnološkom univerzitetu Mičigen u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, te kao gostujući predavač na brojnim prestižnim univerzitetima širom svijeta (Imperial College of Science and Technology u Londonu, Univerzitet u Kembridžu, Univerzitet u Kaliforniji, Univerzitet u Kyotu, Univerzitet u Singapuru i dr.).

Akademik Hanjalić je u profesionalnoj karijeri obavljao i više različitih stručnih i društvenih funkcija: bio je direktor Instituta za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dekan Mašinskog fakulteta, gradonačelnik Sarajeva, ministar za nauku i tehnološki razvoj u Republičkoj vladi, te delegat Jugoslavije u Komitetu za životnu sredinu pri OECD-u u Parizu. Profesor Hanjalić je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Kraljevske akademije za tehničke nauke Velike Britanije, član niza naučnih i stručnih udruženja u SAD-u, Turskoj, Švicarskoj, Japanu, Kini i drugim zemljama, te dobitnik brojnih priznanja i nagrada za naučnoistraživački rad. 

Izbor za inozemnog člana Ruske akademije nauke još je jedno u nizu značajnih priznanja koje je akademik Hanjalić dobio tokom 55 godina naučnog i profesionalnog djelovanja. 

Spisak inozemnih članova Ruske akademije nauka izabranih na Skupštini 14. novembra 2019. godine