Fakultet islamskih nauka

Obavještenje o poništenju dijela konkursa za izbor akademskog osoblja - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

OBAVJEŠTENJE

Vijeće Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je na 37. redovnoj sjednici održanoj 03. 10. 2019. godine, na osnovu prijedloga za poništavanje dijela konkursa za izbor u akademska zvanja objavljenog 12. 09. 2019 godine donijelo 

O D L U K U

o poništenju dijela konkursa za izbor akademskog osoblja

  • Docent za naučnu oblast Islamska civilizacija, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
  • Asistent za naučnu oblast Fikh 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU