Prirodno-matematički fakultet

Obavijest kandidatima o terminu polaganja usmenog ispita | Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU

POLAGANJA USMENOG ISPITA

 

 

Termin polaganja usmenog ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 01.09.2022. godine za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu na radno mjesto

 

Pomoćni radnik – spremačica

 

održaće se dana 06.10.2022. godine sa početkom u 08:30 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet (visoka zgrada, III sprat).