Pravni fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Pravni fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-28-35/20 od 23.12.2020. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje

  1. Naučna oblast: Teorija prava i države, 1 nastavnik u zvanju vanrednog profesora,

puno radno vrijeme