Filozofski fakultet

Konkurs - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/211 od 20. 5. 2020. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-75/20 od 24. 6. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S