Medicinski fakultet

Javni konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:33/17), članova 110,111. i 115. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-TK-9322/18 od 24.12.2018. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

*Konkurs je objavljen 24. 04. 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Medicinskog fakulteta.