Šumarski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja - Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 I 35/20), člana  201. i 202.  Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Prijedloga Vijeća fakulteta broj: 01/6-1684/20 od dana 20.07.2020. godine i na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj:01-21-233/20 od dana 30.09.2020. godine u Sarajevu raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

  1. Nastavnik u zvanje redovni profesor za nastavne predmete: "Dendrologija’’, ‘’Dendrologija-egzote i kultivari’’ i ‘’Alohtone i invazivne drvenaste vrste"……...1 izvršilac                                          (radni odnos na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom)