Univerzitet u Sarajevu

Poziv za prijave: ILUCIDARE specijalne nagrade u okviru Evropske nagrade za kulturno naslijeđe/Europa Nostra nagrade 2020

ILUCIDARE

Evropske nagrade za kulturno naslijeđe (European Heritage Awards/Europa Nostra Awards) najveće su evropsko priznanje u području kulturne baštine. Nagrade se dodjeljuju za izvanredne projekte konzervacije, inovativna istraživanja, predanost profesionalaca i volontera, te  iznimne inicijative u obrazovanju i podizanju svijesti o kulturnom naslijeđu.

U okviru naredna dva izdanja ovog programa, bit će dodijeljene dvije nove ILUCIDARE posebne nagrade. ILUCIDARE je projekat finansiran kroz Evropski program za istraživanje i inovacije Horizont 2020, s ciljem uspostave međunarodne mreže za promoviranje kulturnog naslijeđa kao resursa za inovacije i međunarodnu saradnju.

Tokom 2020. i 2021. godine, Evropske nagrade za kulturno naslijeđe/Europa Nostra će doprinijeti projektu ILUCIDARE u identificiranju i promoviranju najboljih praksi u inovacijama u oblasti kulturnog naslijeđa i diplomatije.

Evropske nagrade za kulturno naslijeđe/Europa Nostra Awards (ranijeg naziva „EU nagrada za kulturno naslijeđe/Europa Nostra Awards“) pokrenula je Evropska komisija 2002. godine i od tada je za njih zadužena organizacija Europa Nostra, osnovana 29. novembra 1963. u Parizu. Danas je Europa Nostra prepoznata kao najreprezentativnija organizacija u Evropi sa članovima iz više od 40 zemalja.

Europa Nostra nagrade su od velike koristi za njene nosioce, u smislu bolje (inter)nacionalne vidljivosti, povećanja broja posjetitelja i finansiranja. Program dodjele nagrada podržava program Evropske unije „Kreativna Evropa“.

Posebne ILUCIDARE nagrade podržava program Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru Ugovora o grantu broj: 821394.

Jeste li aktivni na području inovacija u oblasti kulturnog naslijeđa ili diplomatije?
Pošaljite svoj projekat i podijelite svoj uspjeh!

Prijavite se odmah:
www.europeanheritageawards.eu/apply
Rok za prijavu: 1. oktobar 2019. (zadnji datum slanja)

Više informacija:
www.europeanheritageawards.eu
www.ilucidare.eu