Pedagoški fakultet

Konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Pedagoški fakultet

Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o ispunjenosti uvjeta za realizaciju programa obrazovanja odraslih – Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad  u predškolskim ustanovama, broj: 11/04-38-26121-2/19 od 26. 8. 2019. godine, Rješenja o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 11/04-38-7064-5/18 od 30. 4. 2019. godine, a na osnovu  člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15), te Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1301/19 od 12. 9. 2019. godine,  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

KONKURS
za  upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama