Webinar „EU4Tech PoC WB“

Webinar
Datum događaja
02
Jun

Poziv za prijavu projekata u cilju podrške transferu tehnologija u regionu Zapadnog Balkana pod nazivom „EU4Tech PoC WB“ objavljen je 21. aprila 2020. godine. „EU4Tech PoC WB“ je projekat koji finansira Evropska komisija kroz IPA fondove u saradnji sa Združenim istraživačkim centrom EK (JRC), u cilju pružanja tehničke podrške perspektivnim inovativnim projektima u fazi provjere inovativnog kapaciteta (Proof of Concept – PoC). Tehnička podrška ogleda se u pružanju pomoći stručnjaka i mentora u aktivnostima procesa potvrde i zaštite tehnologije, razvoja poslovnog modela te približavanja tržišnom plasmanu.

Pozivamo vas da se prijavite na webinar, organiziran za potencijalne aplikante iz BiH, koji će biti održan u utorak 02. 06. u 14 sati putem Zooma. Cilj ovog webinara je da potencijalnim aplikantima pruži informacije o pozivu, procesu prijave, kriterijima podobnosti i evaluaciji aplikacija. 

Način prijave putem Zooma:
Zoom ID 87261841475  

Facebook stranica: 
https://www.facebook.com/eu4techpoc/photos/a.112708763733289/133383864999112/?type=3&theater.