Webinar „Odgovornost rukovodilaca i radnika/službenika ugovornih organa i ponuđača u procesima javnih nabavki – krivična, prekršajna i materijalna odgovornost, sa osvrtom na kritične/neuralgične dijelove i elemente procesa”

Fakultet za upravu
Datum događaja
21
Maj

Fakultet za upravu organizira webinar o temi 

„Odgovornost rukovodilaca i radnika/službenika ugovornih organa i ponuđača u procesima javnih nabavki – krivična, prekršajna i materijalna odgovornost, sa osvrtom na kritične/neuralgične dijelove i elemente procesa”.

Predavač: doc. dr. Tarik Rahić, profesor javnih nabavki i certificirani trener javnih nabavki sa položenim pravosudnim ispitom 

Webinar će se održati u četvrtak 21. 05. 2020. godine sa početkom u 13:30.

Učešće na webinaru je besplatno. 

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem linka: https://bit.ly/3fUbdhH
Webinar