Simpozij „Neuroonkološki aspekti u savremenoj neurohirurgiji 21. stoljeća“

Datum događaja
31
Jan
Mjesto događaja
Akademija nauka i umjetnosti BiH, Bistrik 7, Sarajevo

Udruženje neurohirurga Jugoistočne Evrope (SEENS) pod pokroviteljstvom ANUBiH-a organizira simpozij pod nazivom „Neuroonkološki aspekti u savremenoj neurohirurgiji 21. stoljeća“, koji će se održati 31. januara 2020. godine s početkom u 08:45 u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Simpozij je izuzetno relevantan jer će pokriti sve aspekte savremene neuroonkologije 21. stoljeća, uključujući dijagnostiku, hirurške pristupe i operativne tehnike, intraoperabilna pomagala, postoperativni neuroonkološki tretman tumora centralnog i perifernog nervnog sistema. Značaj manifestacije je naučni i edukativni.

Predavači na simpoziju će biti profesori neurohirurgije, doktori nauka iz zemalja regije Jugoistočne Evrope, predsjednici udruženja neurohirurgije, vodeći autori neurohirurških publikacija u svijetu kao i lokalni šefovi klinika za neurohirurgiju iz centara neurohirurgije u Bosni i Hercegovini. Simpozij će imati najveći mogući naučni i stručni rang iz područja neurohirurgije i srodnih nauka u Jugoistočnoj Evropi s obzirom na renome, publikacije i naučni utjecaj navedenih predavača u svjetskoj neurohirurgiji.

Plakat
 

Dodatak