Predavanje sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o temi „MKSJ: Informativni centar – vizija i potencijal”

Fausto Pocar
Datum događaja
13
Okt
Mjesto događaja
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas da prisustvujete predavanju o temi „MKSJ: Informativni centar – vizija i potencijal“, koje će održati gospodin Fausto Pocar, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Milanu.

Predavanje će biti održano u petak 13. oktobra 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 10:00 sati.
Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Biografija Fausta Pocara
Italijanski profesor prava Fausto Pocar bio je predsjednik Međunarodnog suda od novembra 2005. do novembra 2008. godine. Prethodno je obnašao dužnost potpredsjednika Suda u razdoblju od marta 2003. do novembra 2005. Pocar je sudija Međunarodnog suda od 1. februara 2000. godine.
Sudija Pocar je profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Milanu, gdje je, usto, obnašao dužnost dekana Fakulteta političkih nauka i prorektora. Autor je brojnih publikacija o međunarodnom pravu, uključujući ljudska prava i humanitarno pravo, privatno međunarodno pravo i evropsko pravo. Predavao je na Haškoj akademiji za međunarodno pravo. Član je Upravnog odbora Instituta za međunarodno pravo i potpredsjednik Instituta za međunarodno humanitarno pravo u Sanremu, a član je i nekoliko drugih međunarodnih pravnih udruga.
Sudija Pocar ima dugo iskustvo u aktivnostima UN-a, osobito na polju ljudskih prava i humanitarnog prava. Šesnaest godina (1984–2000) je bio član Odbora za ljudska prava u okviru Međunarodnog ugovora o civilnim i političkim pravima, čiji je bio predsjedavajući (1991–1992) i izvjestitelj (1989–1990). Osim toga, imenovan je posebnim predstavnikom visokog komesara UN-a za ljudska prava za posjete Čečeniji i Ruskoj Federaciji tokom sukoba 1995–1996.
Bio je i predsjedavajući neformalne radne grupe Komisije za ljudska prava koja je izradila nacrt Deklaracije o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, koju je 1992. godine usvojila Opća skupština. Deset godina bio je delegat Italije u Odboru za upotrebu svemira u mirnodopske svrhe i član njegovog Pravnog pododbora.
Od imenovanja za sudiju MKSJ-a Pocar je bio član Raspravnog vijeća, u kojem je zasjedao u prvom predmetu koji se bavio silovanjem kao zločinom protiv čovječnosti, a kasnije Žalbenog vijeća Međunarodnog suda, čiji je i danas član. Kao sudija Žalbenog vijeća, on je istovremeno i sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). U žalbenim postupcima sudjelovao je u donošenju pravomoćnih presuda u nekoliko predmeta pred MKSJ-om i MKSR-om, vođenih kako u Hagu tako i u Aruši u Tanzaniji.