Međunarodna konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“

Međunarodna konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“
Datum događaja
03
Apr
Mjesto događaja
Hotel Hills, Sarajevo

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu je i ove godine partner Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL) u organiziranju treće međunarodne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“.

Konferencija će se održati od 03. 04. do 05. 04. 2020. godine u hotelu Hills, Sarajevo. Pozivamo sve naše nastavnike, saradnike i studente da aktivno učestvuju u radu ove konferencije i da svojim radovima obogate njen program.

Plakat