Javno predavanje „Nove paradigme koje povezuju konzumaciju soli i zdravlje“

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Datum događaja
17
Jan
Mjesto događaja
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Milka Popović

Doc. dr. Milka Popović,
ljekar specijalista higijene

Katedra za higijenu, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 
Šefica Odsjeka za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbjednost hrane 
Institut za javno zdravlje Vojvodine

Doktorirala je u oblasti javnog zdravlja o temi „Unos soli u uzorku odraslog stanovništva Novog Sada“. Završila je poslijediplomski međunarodni kurs „Nutrition in a Changing Global Environment” na Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, kao i veći broj međunarodnih edukacija u oblasti ishrane i bezbjednosti hrane. 
Profesionalni rad usmjerila je u pravcu javnog zdravlja i preventivne medicine, posebno u oblasti higijene i to ishrane i fizičke aktivnosti u prevenciji masovnih nezaraznih bolesti. U oblasti zdravstvene bezbjednosti hrane poseban interes pokazala je u oblasti bezbjednosti dijetetskih proizvoda, kao i deklariranja hrane. 
Učestvovala je kao glavni i istraživač saradnik u većem broju naučnih i stručnih projekata. Članica je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija: Srpskog ljekarskog društva, Društva ljekara Vojvodine, Predsjedništva Sekcije za higijenu SLD, Srpske ljekarske komore, Izvršnog savjeta Društva za ishranu Srbije, međunarodne nevladine organizacije World Action on Salt and Health, radnih grupa Ministarstva zdravlja Republike Srbije za donošenje propisa u oblasti bezbjednosti hrane.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, amfiteatar 1, 17. 1. 2020. u 14:00 sati