II Akademija evropskih integracija „Teorijski i praktični aspekti harmonizacije propisa Evropske unije sa nacionalnim pravom Bosne i Hercegovine“

Datum događaja
31
Okt
Mjesto događaja
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, organizira II Akademiju evropskih integracija pod nazivom „Teorijski i praktični aspekti harmonizacije propisa Evropske unije sa nacionalnim pravom Bosne i Hercegovine“.

Akademija je namijenjena pravnicima/ama koji/e su zaposleni/e u organima državne uprave i pravosuđu koji/e se susreću sa teoretskim i praktičnim problemima harmonizacije i primjene pravnih propisa Evropske unije sa pravom Bosne i Hercegovine.

Posebno se ohrabruju studenti/kinje II i III ciklusa pravnih studija u Bosni i Hercegovini da se prijave na II Akademiju evropskih integracija.

Datum i mjesto održavanja Akademije evropskih integracija: 31. 10. 2019. i 01. 11. 2019. godine, Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, Sarajevo)

Akademija evropskih integracija se realizira u saradnji Fondacije Konrad Adenauer i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prijave uz popunjeni formular za poziv na Akademiju evropskih integracija moguće je izvršiti slanjem na e-mail: d.banovic@pfsa.unsa.ba najkasnije do 25. 10. 2019. godine.

Poziv za II Akademiju evropskih integracija možete preuzeti ovdje (preuzmi PDF).

Aplikacijski formular možete preuzeti ovdje (preuzmi Word).