Ciklus javnih predavanja profesora Leea Ming-hueija „Konfučijanski humanizam i religije“

Ciklus javnih predavanja
Datum događaja
25
Sep
Mjesto događaja
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani 25. i 26. 09. 2017. godine organiziraju ciklus javnih predavanja profesora Leea Ming-hueija „Confucian Humanism and Religions“/„Konfučijanski humanizam i religije“.

Program:
•    Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, ponedjeljak 25. 09. 2017. godine, 09–10:30 sati. Moderatori: prof. dr. Biljana Antunović, prorektorica za međunarodnu saradnju, i Markus Manojlović, viši asistent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
 •    Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, utorak 26. 09. 2017. godine, 10–11:30 sati. Moderatori: doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za međunarodnu suradnju, prof. dr. Nevad Kahteran (Odsjek za filozofiju) i prof. dr. Jana Rošker, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani.

Prof. dr. Lee Ming-huei je profesor na Institutu za kinesku književnost i filozofiju, Academia Sinica; pridruženi profesor na Institutu za nacionalni razvitak, National Taiwan University; pridruženi profesor na Institutu za filozofiju, National Central University; predsjedavajući profesor na Sun Yat-sen University u Changjiang programu znanstvenika.