2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024

2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024
Datum događaja
08
Jun

Poštovane/i,

nakon uspješno održane prve ARTES konferencije 2022 godine, pozivamo vas na „2. ARTES konferenciju o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024” sa međunarodnim učešćem, koja će se održati u subotu, 08. juna 2024. godine, u hotelu „Ibis Styles“ (Džemala Bijedića 169A, Sarajevo).

Konferencija je namijenjena  predstavnicima akademske zajednice, studentima, organizacijama civilnoga društva te drugim akterima čije je djelovanje ili interes usmjeren prema postizanju održivog razvoja i izazovima koji se nalaze pred čovječanstvom.  Mnoga rješenja za klimu, zdravstvena pitanja, sigurnost hrane i vode, temelje se na biološkoj raznolikosti. Ljudske aktivnosti su te koje uništavaju prirodu i vode ka istrebljenju biljnih i životinjskih vrsta.

U okviru konferencije održat će se i predavanje o terapijskom djelovanju životinja na psihofizičko zdravlje djece i mladih. Djeca i adolescenti koji su uz psihoterapiju bili uključeni i u terapiju uz pomoć životinje postižu značajno više rezultate na ljestvicama vitalnosti, i unutarnje emocionalne ravnoteže. Uključivanje terapijskih životinja u psihoterapijski rad s djecom i adolescentima olakšava djelovanje terapijskih mehanizama i ubrzava njihov oporavak.

Konferencija je rezultat prethodno uspješno realizovanih niza projekata, konferencija, naučno stručnih skupova sa izložbom životinja, okruglih stolova, a kojeg provodi Udruženje za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku ARTES uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i ostalih sponzora i donatora.

TEME:

  • Biodiverzitet u svjetlu klimatskih promjena
  • Divlje i egzotične životinje na ivici opstanka
  • Ergoterapija i njen utjecaj na mentalno zdravlje mladih

Više informacija o samoj konferenciji i registraciji dostupno je na linku: https://artesbh.org/konferencija.

1