1. kongres genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem

1. Kongres genetičara u BiH
Datum događaja
02
Okt
Mjesto događaja
Hotel Holiday, Sarajevo